Slit och släng har länge varit den rådande trenden i samhället. När en sak gått sönder har en ny köpts och den gamla kastats. I takt med klimatförändringar och ökat slitage på miljön börjar nu insikten växa fram att planetens framtid hänger på bättre återvinning av naturresurser.

Vid tillverkningen av varor krävs naturresurser i form av metaller, trä, plast o.s.v. Det går även åt mycket energi vid både tillverkning och transport. Genom att använda exempelvis en mobiltelefon under längre tid kan det ekologiska fotavtrycket minskas. Det är därför bättre att laga iPhone än att köpa ny och de flesta skadorna kan repareras inom en timme.

Miljöbelastande tillverkning

I stort sett allt som människor konsumerar belastar miljön. Det gäller därför att tänka till varje gång du ska köpa något. Saker som bara ska användas några enstaka gånger är bra att hyra istället för att köpa. Släpkärror, borrmaskiner, slipmaskiner och andra specialverktyg är exempel på saker som kan hyras. Även inom EU lyfts vikten av återvinning fram som ett sätt att spara på planetens naturresurser.

Mobiltelefoner har en stor miljöpåverkan och det gäller att fundera en extra gång innan köpet av den senaste mobilen. Vid tillverkningen av en mobiltelefon används flera metaller och det bildas dessutom stora mängder avfall. En ny mobiltelefon ger upphov till 86 kg avfall. Undersök därför om din telefon går att laga när den är trasig . Hör av dig till en professionell mobilreparatör. Ofta är skadan åtgärdad inom en timme till ett bra pris.

Miljösmart pryltänk

  • Tänk en extra gång innan du slänger en sak. Fundera över om du kan laga den själv eller om en professionell reparatör kan göra det.
  • Kasta inte saken i papperskorgen direkt. Troligen går den att lämna till en återvinningscentral.
  • Sälj eller skänk saker som du har tröttnat på men som fortfarande är i bra skick.
  • Undersök om du kan hyra istället för att köpa om det är något du bara ska använda vid ett enstaka tillfälle.
  • Läs på om miljösmarta tips och lär dig mer. Försök inte göra allt på en gång utan ta en sak i taget.