Många sektorer i samhället börjar få ett allt större hållbarhetstänk. VI har i Sverige infört en klimatlag och skrivit på Parisavtalet vilket innebär att vi behöver minska våra utsläpp i hela samhället. Även inom godshantering och lagerverksamhet är det nödvändigt att verksamheten ställs om till att bli så hållbar som möjligt.

En av de verksamheter som har ett aktivt hållbarhetstänk är Linde truckservice, läs mer om Linde truckservice här. Genom att laga truckar och andra maskiner i stället för att köpa in nya, går det att minska sitt koldioxidavtryck. Det finns också flera andra sätt att bli en mer hållbar lagerverksamhet.

Förbättra företagets hållbarhet

Att hålla stora lager och att hantera dem skapar ett stort avtryck på miljön. En av de trender som går att se just nu är att behovet av lagerhållning minskar på vissa områden. Den nya 3D-tekniken där material och produkter skrivs ut direkt i stället för att framställas i fabriker och sedan lagerhållas är en faktor som påverkar framtidens logistik. Det blir mycket mindre koldioxidutsläpp per utskriven enhet än med vanliga tekniker. Både lagerhållning och många transporter kan då undvikas skriver Sydsvenskan. Ett exempel på hur en lagerverksamhet blir allt mer miljövänlig är tredjepartslogistik eller 3PL. Det innebär att samma leverantör sköter lagerhållning, plock och paketering, samt distribution åt många kunder samtidigt. Lagerverksamheten kan outsourcas till en aktör på det här sättet vilket ger en bra kostnadseffektivitet. Det ger också flera hållbarhetsfördelar som bara går att skapa i samverkan med andra företag.

Minska globala utsläpp

Företag kan också direkt medverka till att minska de globala utsläppen genom att sätta skarpa målsättningar kring att eliminera sina egna utsläpp. Logistik innehar en central del av världsekonomin och kan därför påverka alla verksamheters miljöpåverkan genom att minska sina utsläpp. Ett sätt att förbättra sitt miljöavtryck är att i största möjliga mån skapa en cirkulär verksamhet, där resursslöseri minimeras.