I framtiden ska det inte spela någon roll var du bor. Välfärden har lyfts från marken och svävar i molnbaserade lösningar online. Fönstershopping kommer vara projektioner där de före detta butikerna brukade ligga. Att bo i fel stad kommer vara ett minne blott. E-handeln och digitaliseringen är framtidens utopi, och utmaningarna blir att skapa smart arkitektur och API.

Det finns många företag som idag hjälper människor att komma igång med sin e-handel. WebOn är ett norskt företag som erbjuder både e-handelslösningar och API-orienterad arkitektur för den som vill utveckla sitt företag ännu mer. Molnutveckling är idag mycket populärt – det är enkelt att komma igång och det har många smarta fördelar.

Framtidens shopping kommer ske online i allt större utsträckning. Det är kostnadseffektivt och det kräver inte tillgång till snygga centrala lokaler. Det kommer också att utmana vår stadsbild och hur centrum i en stad kommer se ut. Städerna kommer kanske tvärtom decentraliseras och mindre samhällen och torg kommer skapa samlingspunkter för annan verksamhet än shopping och kommers. Bilpooler kommer ersätta den egna bilen och fungerar som länkar mellan hemmet och övrig kollektivtrafik.

Utmaningarna

Det råder inga tvivel om att det är spännande att spekulera i framtidens arkitektur och väldfärdslösningar. Och att det är lätt att komma igång ses som en av anledningarna till att molnen har fått så hög status idag. Men det krångliga blir att hålla igång och skaffa sig en smart struktur. Det är här expertföretagen kommer in och konsulterar och sköter arkitekturen åt dig. Förmodligen kommer framtidens välfärdssystem och myndigheter också sväva på moln, och statstjänstemännen kommer vara IT-kunniga experter som effektivt rör sig mellan de virtuella biblioteken och medborgarna.

Den största utmaningen blir förstås it-säkerheten, som minst sagt laggat efter. Inte ens våra egna myndigheter och banker verkar ha vidare koll på ämnet, och Svenska Dagbladet avslöjar att till och med Riksbanken inte verkar ha sett över sin it-säkerhet ordentligt. Kanske är det för att det kräver en viss insyn i ämnet för att förstå vidden av de utmaningarna vi har framför oss. I framtiden kommer förmodligen IT och digitalisering vara ett ämne i skolan, menar många.

Läs mer om utmaningarna i den här artikeln från Computer Sweden.