Kommer vi att ha vindkraft i framtiden?

De flesta delar idag framtidsvisionen om ett Sverige, och en värld, som klarar sig utan fossila bränslen som kol och olja. Men frågan om vilka energikällor som ska användas i stället är en het potatis, minst sagt. Att bygga ut den svenska vattenkraften, som står för en stor andel av […]

Läs mer →