Kundservicen kan många gånger vara det allra viktigaste hos ett företag; ofta kan en kunds allra första intryck komma genom att denne frågar om något. Därför är det mycket viktigt med en effektiv och snabb kundservice med god specialkompetens och bra tekniska lösningar.

Det kan ibland vara svårt att veta hur man skapar en bra och fungerande kundservice. Arbetet som företaget bedriver kan ibland vara så pass krävande att kundservice inte hinns med och ibland glöms den helt bort.

Det finns många moderna lösningar för telefoni som dessutom sparar en hel del tid. Sparar man kontaktnätet via moln kan dessutom kundservicemedarbetarna få mer flexibla arbetstider, något som efterfrågas starkt hos anställda idag.

Bekräfta och återkoppla

Det är viktigt att man på ett eller annat sätt bekräftar att man tagit emot en förfrågan från en kund. Detta även om det inte finns möjlighet att kunna besvara frågan med en gång. Oavsett vilka ärenden man får in från sina kunder är det viktigt att de behandlas på samma sätt och att man ser till att återkoppla till kunden snabbt. En kund som får vänta går ofta vidare till en konkurrent.

Vad tycker kunderna om servicen?

Det kan många gånger vara en bra idé att fråga kunden om hur denne uppfattat kontakten med företaget. Ofta använder företag ett kort formulär på hemsidan eller via mejl där kunden kan redovisa sina tankar. Om kommunikationen med kunden drar ut på tiden kan det i vissa fall också vara bra att sammanfatta vad som händer och vad som gjorts i ärendet. Som företagare är det ofta bättre att kontakta kunden ofta så att denne vet vad som gjorts och görs i ärendet, och då kan man också eventuellt be om ursäkt i de fall kundservicen inte fungerat.

Vad är viktigt när det gäller kundservice?

  • Kunden måste kunna kontakta företaget på flera olika sätt
  • Flexibilitet
  • Kompetens
  • Se till att företaget återkopplar till kunden direkt

Företagare måste se till att den kundservice de erbjuder verkligen fungerar. Om det inte finns någon kundservice vid företagets start kan det vara läge att ordna en sådan. Kanske kan en enkel live chatt och ett telefonnummer fungera bra till en början.