Att låsa arbetsplatsen med vanliga nycklar är en säkerhetsrisk. Hindra obehöriga från att komma in och stjäla föremål eller data med ett passersystem. Läs mer om hur du bäst skyddar företaget i den här artikeln.

När det gäller säkerhet på kontor och andra arbetsplatser utgörs den första fysiska barriären av porten eller dörren som leder in i lokalerna. Bäst säkerhet får du om du utrustar entrén med ett elektroniskt passersystem. Nycklar kan tappas bort och falla i orätta händer vilket gör det enkelt för den obehörige att komma in där den inte hör hemma. Ett elektroniskt passersystem ger tillgång till funktioner som stärker säkerheten. Elektroniska passersystem levereras bland annat av Sectragon som du hittar på https://www.sectragon.com/tjansten/elektroniska-passersystem/, vilket möjliggör elektroniska nycklar som kan låsas på distans. Det är en stor fördel.

Sämre säkerhet med vanliga nycklar

Ett exempel på en situation där elektroniska passersystem skulle kunnat göra skillnad rapporterades av GT för några år sedan. Det hela utspelade sig på ett äldreboende i Borås och var följden av att en huvudnyckel blev stulen. Detta ledde till ett flertal incidenter där någon nattetid tog sig in på äldreboendet och stal pengar och skapade otrygghet både hos personal och boenden. Liknande saker drabbar ofta privatpersoner där tappade nycklar dels kostar pengar och dels även utgör ett hot om att någon obehörig skulle lyckas ta sig in i bostaden.

Skydda företagets värdesaker

Ditt företag har med största sannolikhet mycket som är värt att skydda, både i form av rent fysiska föremål och data. Det sistnämnda är förstås föremål för hot om datastöld, och i det fallet måste ni ordna med digitala skyddslösningar. Faktum är dock att det också går att komma åt sådant som kundregister och annan känslig data för någon obehörig som tar sig in i företagets lokaler. Det enklaste sättet att förhindra det är genom att skaffa ett elektroniskt passersystem.

Här är några sammanfattade fördelar med ett elektroniskt passersystem:

  • Lås borttappade nyckelkort online.
  • Specificera olika datum och tidpunkter på dygnet då olika människor har tillgång till lokalerna.
  • Integrera det elektroniska passersystemet med andra system, exempelvis bokningssystem.